[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2017


Trong tháng Năm, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 7,8%.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2017 - Ảnh 1