[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 5/2017


Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tháng ước đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 5/2017 - Ảnh 1