[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết tăng giá mạnh nhất trong tháng 1/2017


Tháng 01/2017, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có nhiều mã niêm yết tăng trưởng trên 30%, trong đó có 5 cổ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất.

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết tăng giá mạnh nhất trong tháng 1/2017 - Ảnh 1