[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 1/2017

Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước tháng 1 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 1/2016.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 1/2017 - Ảnh 1