[Infographics] Tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2016


Năm 2016 đã có 56 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 56 đơn vị là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng...

[Infographics] Tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2016 - Ảnh 1