VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Điều tiết và kiểm soát ngân sách chặt chẽ, chính xác, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Điều tiết và kiểm soát ngân sách chặt chẽ, chính xác, đúng quy định

Bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2018, ngay từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng đã chủ động, thực hiện các nhiệm vụ thu, nhờ đó, trong quý I/2018, đơn vị đã tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu và kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Kiểm tra kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước chính thức có tân Tổng Giám đốc

Số hóa, điện tử hóa Kho bạc Nhà nước - Lựa chọn tối ưu trong thời đại công nghệ 4.0

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chú trọng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, khắc phục tồn tại, sai sót

Theo ông Mai Giang Nam, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp, đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan hữu quan, tăng cường thực hiện các biện pháp thu, đảm bảo tập trung đầy đủ các khoản thu vào NSNN và điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định. Số thu NSNN quý I/2018 đạt 1.938,116 tỷ đồng, tăng 33,83% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 28,71% dự toán địa phương và 30,41% dự toán Trung ương.

Trong quý I/2018, KBNN Lâm Đồng đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra toàn diện, 1 cuộc kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ và 17 cuộc tự kiểm tra. Qua kết quả tự kiểm tra, các đơn vị đã kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, sai sót.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện qua các hình thức thu tại quầy giao dịch của NHTM, thu qua các kênh giao dịch điện tử internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Qua đó, góp phần tập trung kịp thời các khoản thu của NSNN và tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế. Tính chung quý I/2018, tổng số món thu qua NHTM là 74.624 món, tăng 11,98% so với cùng kỳ; tổng số tiền mặt thu qua NHTM tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi cũng được KBNN Lâm Đồng sát sao thực hiện theo đúng quy định. Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, đơn vị đã phát hiện nhiều khoản chi chưa đủ hồ sơ, thủ tục với tổng số tiền là 7,988 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và các chương trình mục tiêu, đơn vị cũng tập trung đối chiếu, thanh toán và chuyển số dư tạm ứng theo đúng quy định. Từ đó, đã phát hiện nhiều khoản chi chưa đủ hồ sơ, thủ tục với tổng số tiền là 6,869 tỷ đồng; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN 5 trường hợp (bao gồm: 4 trường hợp là phạt cảnh cáo, 1 trường hợp xử phạt vi phạm với tổng số tiền là 750 triệu đồng).

Cùng với những kết quả tích cực trên, ông Mai Giang Nam cho biết, trong quý I/2018, đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Theo đó, đơn vị đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra toàn diện, 1 cuộc kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ và 17 cuộc tự kiểm tra. Kết quả là tự kiểm tra, các đơn vị đã kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, sai sót. 

Sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không chấp hành đúng quy định

Ông Mai Giang Nam cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa nhịp nhàng; Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của KBNN cấp huyện, thành phố trong quý I/2018 thực hiện còn thấp. Những huyện giải ngân đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ cụ thể gồm: Lâm Hà (thấp hơn 36,22% so cùng kỳ), Bảo Lộc (thấp hơn 16,1% so cùng kỳ), Bảo Lâm (thấp hơn 15,4% so cùng kỳ), Đức Trọng (thấp hơn 10,93% so cùng kỳ)…

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm 2018, KBNN Lâm Đồng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không chấp hành đúng quy định, chế độ nghiệp vụ để ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ Tài chính, Nghị quyết của tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách, điều tiết đúng tỷ lệ quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu quốc gia; Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; Vận hành hệ thống thanh toán điện tử KBNN và các chương trình giao diện đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt…

“Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ tại 3 đơn vị kho bạc huyện; thanh tra chuyên ngành tại 3 đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Di Linh, Trung tâm quản lý và khai thác CTTCC huyện Di Linh, Trung tâm quản lý và khai thác CTCC huyện Bảo Lâm”, ông Mai Giang Nam thông tin.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM