VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp không bị kiểm toán nghĩa vụ thuế năm 2020 vì Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Doanh nghiệp không bị kiểm toán nghĩa vụ thuế năm 2020 vì Covid-19

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán trong chiến lược dữ liệu lớn của các doanh nghiệp Việt Nam

Duy trì và phát huy thái độ hoài nghi nghề nghiệp đối với kiểm toán viên

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất sợi Việt Nam

Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

Đó là yêu cầu tại Công văn số 454/KTNN-TH, ngày 24/4/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc không đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Cụ thể, Công văn nêu rõ, dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã diễn ra rất phức tạp, phải thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp.

Trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan thuế, đoàn kiểm toán phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nghiêm nội dung tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM