Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2021

Hoàng Lan

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2021. Tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là là 1 USD = 23.142 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Thông báo số 888/TB-KBNN ngày 26/2/20201 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 03/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.142 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 03/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 28.222 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 32.594 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 18.222 VND; 1 CAD (Đô la Canada) = 18.367 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 218 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.571 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.986 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc) = 21 VND; 1 THB (BAHT Thái Lan) = 765 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 03/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 28.222 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 32.594 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 18.222 VND; 1 CAD (Đô la Canada) = 18.367 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 218 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.571 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.986 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc) = 21 VND; 1 THB (BAHT Thái Lan) = 765 VND...