Khai mạc Hội thảo về Triển khai chương trình hành động về BEPS trong APEC

PV.

Ngày 22/2/2017, bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 tại TP. Nha Trang, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chủ trì tổ chức Hội thảo về Triển khai chương trình hành động về Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) trong APEC.

Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” diễn ra tại Nha Trang ngày 22/2/2017.
Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” diễn ra tại Nha Trang ngày 22/2/2017.

Trên cơ sở các trụ cột ưu tiên quốc gia và Kế hoạch hành động Cebu, việc triển khai chương trình hành động BEPS được lựa chọn là một trong những chủ đề ưu tiên của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017.

BEPS là hành vi trốn thuế của người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng khoảng trống và những hạn chế trong chính sách thuế tại những nước nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để chuyển lợi nhuận sang những nước/vùng lãnh thổ có mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng không.

Tại Hội thảo, các vấn đề về bối cảnh triển khai BEPS và giải pháp cho thực thi BEPS cho các nền kinh tế thành viên APEC được thảo luận, đặc biệt đi sâu vào bàn thảo Các tiêu chuẩn tối thiểu và Công cụ đa phương.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu bao gồm đại biểu quốc tế là quan chức tài chính, chuyên gia thuế của các nền kinh tế APEC, chuyên gia Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) và đại biểu trong nước đến từ 10 Cục thuế, đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội....

Nội dung trao đổi chuyên sâu tại Hội thảo được đúc kết thành bản báo cáo ban đầu, đưa ra kiến nghị lên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức vào ngày 23-24/2 về kế hoạch triển khai chủ đề ưu tiên BEPS – các tiêu chuẩn tối thiểu trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017.

Theo đó, kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác và trao đổi về chủ đề BEPS – các tiêu chuẩn tối thiểu của các nền kinh tế APEC sẽ được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua kiến nghị về cơ chế phối hợp hay tăng cường hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để thực thi Chương trình hành động BEPS trong APEC vào tháng 10/2017.