Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

PV.

Sáng ngày 23/10/2017, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XIV đã chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ làm việc trong 26 ngày (từ ngày 23/10-24/11/2017).

Tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Nguồn: internet
Tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Nguồn: internet

Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các năm tiếp theo.

Trong đó, Quốc hội thảo luận, xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2018; Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.
Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 11 ngày làm việc để xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về 6 dự án Luật, 12 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án Luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự. Dự kiến ngày 26/10, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Một nội dung quan trọng khác là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Việc chất vấn sẽ dài hơn để các đại biểu Quốc hội có điều kiện trao đổi kỹ hơn, sâu hơn, nhiều hơn về các vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Được biết, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp lần này. Theo đó, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận; tăng thời gian thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; tăng thời gian truyền hình trực tiếp các nội dung của kỳ họp.