Khai mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo Thương

Sáng 12/7/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 24. Dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đối với công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là 2 dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, bổ sung Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.

Theo tiến độ đã đề ra, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 và xem xét quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Hai dự án Luật này đã được chuẩn bị khá lâu và cho đến nay, theo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sớm, để các cơ quan chủ trì soạn thảo có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật có chất lượng tốt nhất.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi dự thảo Nghị quyết này được thông qua, sẽ giúp phục vụ kịp thời cho Đại hội Đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, xem xét để kịp thời thể chế hóa Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”. Đây là vấn đề quan trọng, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Dự kiến đến phiên họp tháng 8 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chính thức đối với chuyên đề quan trọng này.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023. Theo Chủ tịch Quốc hội, trước đây công tác dân nguyện chỉ được xem xét 2 lần mỗi năm; đến nay đã có đổi mới quan trọng là xem xét hàng tháng để cùng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, tại kỳ họp vừa qua, cử tri đánh giá rất cao việc bố trí thời gian Quốc hội thảo luận tại Hội trường và phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên họp toàn thể.

Cũng tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong 10 năm qua, phương thức hoạt động của Quốc hội và hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều thay đổi. 

Đáng chú ý, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về chương trình, nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

“Thời lượng phiên họp không nhiều, chỉ 2 ngày rưỡi trong khi nội dung cần xem xét cho ý kiến khá phong phú, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, phát huy kết quả những phiên họp trước, phát biểu cho ý kiến để phiên họp lần này có kết quả tốt nhất”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.