Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bảo Thương

Tại Phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp.

Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 35. Với thời gian chỉ 1,5 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan cho ý kiến rõ ràng để các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình phiên họp thường kỳ. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện Kỳ họp thứ 7. Từ đó, đúc kết những vấn đề tiếp tục phát huy và những vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đặc biệt lưu ý những kiến nghị, đề xuất của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án nhân dân tối cao... để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

Về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiệm vụ này rất quan trọng, cần tiếp tục chủ động, từ sớm, từ xa hơn nữa các công việc chuẩn bị của Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

"Chuẩn bị sớm, tốt thì chúng ta sẽ bảo đảm về hồ sơ tài liệu các nội dung trình Quốc hội với chất lượng được nâng lên. Kỳ họp thứ Bảy vừa qua, chúng ta khắc phục thêm một bước về tiến độ gửi báo cáo, tài liệu. Kỳ họp tới phải tiến bộ hơn nữa để tổ chức Kỳ họp thành công tốt đẹp", Chủ tịch Quốc hội lưu ý. 

Theo chương trình, tại Phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp. 

Đối với vấn đề ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024. Đặc biệt, sẽ cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và Diễn đàn pháp luật và công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn.

Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp.