Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

PV.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) APEC 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” diễn ra từ ngày 10 - 15/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh (trọng điểm là Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC lần thứ 24 tổ chức ngày 15/9/2017).

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) APEC là một trong chuỗi các sự kiện đóng góp vào những hoạt động phong phú, đa dạng của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam. 

Chủ đề của Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng về DNNVV là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, với ba nội dung chính sẽ được thảo luận, bao gồm: Tạo thuận lợi cho các DN tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho các DNNVV , siêu nhỏ thông qua việc tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh; Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy DN khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh.

Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC lần thứ 24 - hoạt động quan trọng nhất trong Tuần lễ dự kiến sẽ trao đổi và thông qua các văn kiện chính như: Tuyên bố APEC về thúc đẩy DN khởi nghiệp; chiến lược thúc đẩy DNNVV xanh, bền vững và sáng tạo; báo cáo kiến nghị của Hội nghị Bộ trưởng tới Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện liên quan như Hội nghị Nhóm công tác DNNVV APEC lần thứ 45, Diễn đàn APEC O2O, Hội thảo tiếp cận tài chính cho DNNVV và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số, Diễn đàn khởi nghiệp, Diễn đàn Kinh tế số.