Khẩn trương hoàn thiện cơ chế kinh doanh trò chơi có thưởng

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính đang khẩn trương tổng hợp các ý kiến bộ, ngành về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi có thưởng để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét thông qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê của Vụ Tài chính ngân hàng- Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho người lao động tại các địa phương. Tính trong năm 2013, tổng doanh thu của dịch vụ này trên cả nước đạt 1.619,4 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà nước 931,6 tỷ đồng; năm 2014 doanh thu đạt 6.271,9 tỷ đồng, nộp vào ngân sách 1.382,22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hạn chế như: Chưa hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với kinh doanh casino và đặt cược, dẫn đến việc triển khai tại địa phương và doanh nghiệp chưa nhất quán; Cơ chế quản lý giám sát chưa chặt chẽ, còn tồn tại hoạt động kinh doanh trái phép; Hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút nhà đầu tư lớn và khách du lịch.

Mặt khác, những quy định tại Nghị định 86 đang gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Liên quan đến khó khăn này, trước đó, ngày 18-8-2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 6453/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định 86, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có số máy trò chơi điện tử có thưởng đang hoạt động kinh doanh phù hợp với pháp luật trước khi Nghị định 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực được nhập khẩu máy mới thay thế máy cũ đã tái xuất hoặc tiêu huỷ theo quy định.