Khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử

Thùy Linh

Xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử (HĐĐT) là yêu cầu cấp thiết, vì vậy Tổng cục Thuế đang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện để góp phần minh bạch trong quá trình thực hiện HĐĐT trong quản lý thuế.

Việc xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử là yêu cầu cấp thiết.
Việc xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử là yêu cầu cấp thiết.

Từ ngày 1/7/2022, thực hiện Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống HĐĐT phục vụ các đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các doanh nghiệp (DN), tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng HĐĐT thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Ở thời điểm hiện tại, ngành Thuế đã triển khai HĐĐT trên toàn quốc và đạt được các kết quả tích cực. Theo đó, thống kê đến hết ngày 17/4/2023, trên hệ thống HĐĐT đã có trên 4 tỷ hóa đơn. Đây là thành tích đáng ghi nhận của ngành Thuế nhưng cũng tạo sức ép rất lớn về mặt quản lý đối với cơ quan thuế, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro về HĐĐT.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc khẩn trương xây dựng, ban hành bộ chỉ số tiêu chí phân tích rủi ro HĐĐT, trong tháng 2/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT. 

Hệ thống phân tích HĐĐT sẽ gồm 3 chức năng cơ bản: Chức năng phân tích rủi ro hóa đơn; Chức năng đối chiếu giữa tờ khai thuế theo nghĩa vụ phát sinh và HĐĐT và Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên đối với dữ liệu HĐĐT; Xác định giá bất thường của hàng hóa dịch vụ và chuỗi DN có dấu hiệu rủi ro.

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai hệ thống phân tích HĐĐT sẽ là cơ sở giúp cơ quan thuế thực hiện phân tích thông tin, đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hoá đơn. Từ đó, xác định trường hợp phải chuyển hình thức sử dụng hoá đơn từ không mã sang có mã của cơ quan thuế; hoặc để rà soát, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng hoá đơn của người nộp thuế, từ đó tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các DN.

Việc xây dựng hệ thống phân tích HĐĐT là yêu cầu cấp thiết, vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu, các đơn vị cần tập trung cao độ trong việc xây dựng triển khai hệ thống phân tích và quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin, đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT để sớm đưa vào áp dụng triển khai đồng bộ bộ tiêu chí phân tích rủi ro HĐĐT trong thực tiễn, từ đó góp phần minh bạch trong quá trình thực hiện HĐĐT trong quản lý thuế.