Kho bạc Đồng Tháp xử lý 55 trường hợp vi phạm hành chính

Theo thoibaotaichinh.vn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 55 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc ở cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo từ KBNN Đồng Tháp, trong tháng 7 vừa qua, đơn vị đã kiểm soát chi 951 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 5.584 tỷ đồng.

Các khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đồng Tháp đều được kiểm soát chặt chẽ, chi trả kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng.

Qua kiểm soát chi thường xuyên, đơn vị đã phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc 16 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 12 trường hợp, phạt tiền 4 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu là do đơn vị chi sai nguồn và gửi cam kết chi chậm so với quy định.

Trong công tác quản lý cấp phát, thanh toán vốn đầu tư XDCB, đơn vị đã thực hiện thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2016 trong tháng 7 gần 200 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 931 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch.

Qua công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, KBNN Đồng Tháp đã xử phạt 39 trường hợp đối với các đơn vị chủ đầu tư do vi phạm việc gửi hồ sơ cam kết chi đến kho bạc quá thời hạn theo quy định. Trong đó, phạt cảnh cáo 19 trường hợp, phạt tiền 20 trường hợp./.