Những chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016

Theo mof.gov.vn

Đấu thầu tín phiếu kho bạc thực hiện theo 2 hình thức; 81 thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia; Phấn đấu tỷ lệ huy động ngân sách khoảng 20-21% GDP trong năm 2017; Điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ; Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.... … là một trong các chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đấu thầu tín phiếu kho bạc theo 2 hình thức

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN Việt Nam.

Thông tư liên tịch quy định, việc đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức là: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất và Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Phương thức xác định khối lượng tín phiếu trúng thầu cho từng thành viên đấu thầu được áp dụng cho cả đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất giống nhau.

Trường hợp khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp hơn khối lượng tín phiếu gọi thầu, NHNN được quyền mua phần chênh lệch giữa 2 lượng tín phiếu này. Trong trường hợp không có lãi suất trúng thầu, NHNN được quyền mua tín phiếu theo mức lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và NHNN theo các nguyên tắc quy định. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Phấn đấu tỷ lệ huy động ngân sách khoảng 20-21% GDP năm 2017

Thông tư 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông tư quy định, về xây dựng dự toán thu NSNN 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP năm 2017 khoảng 20-21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 13 - 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Đối với xây dựng dự toán chi NSNN 2017, các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương cần chú ý. Đối với xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển (ĐTPT), từ năm 2017, dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN bao gồm cả đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Đối với xây dựng dự toán chi dự trữ quốc gia, từ năm 2017, chi dự trữ quốc gia là một nội dung chi NSNN, nằm ngoài chi ĐTPT.

Thông tư 91/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/8/2016.

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.

Người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp; chọn nộp tiền theo trường hợp “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai các thông tin về loại tiền nộp thuế, người nộp thuế và người nộp thay, thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…

Đối với nộp qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp như ATM, Internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác, người nộp thuế lập chứng từ theo hướng dẫn của từng hệ thống ngân hàng, nhưng phải đảm bảo các thông tin về khoản nộp ngân sách Nhà nước, tên cơ quan quản lý thu, thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Ưu đãi thuế nhập khẩu cho dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Thông tư quy định, dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại mục A Phụ lục I hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Mức ưu đãi: miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ những dự án sản xuất không được ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Ngoài ra, Thông tư 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về thuế TNDN và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Thông tư 83/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Theo đó, nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối).

Thông tư 103/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn tài chính

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 do Bộ Tài chính, Bộ Công an ban hành. Thông tư quy định rõ về phối hợp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, Tuyệt mật của ngành tài chính, gửi Bộ Công an để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành tài chính.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính soạn thảo, ban hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính; phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước trong việc vận chuyển, giao nhận, cất trữ tài liệu mật ngành tài chính; phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính; phối hợp thực hiện giải mật các tài liệu, văn bản có nội dung bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho Bộ Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt tin, tài liệu, số liệu trong danh mục bí mật nhà nước của ngành tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2016.

Điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Theo đó, nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối).

Thông tư 103/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

81 thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Thông tư công bố 81 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính áp dụng cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, có một số thủ tục nổi bật như thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương; thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thông tư liên lịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016./.

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Liên Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính đã quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ giải quyết trong trường hợp người lao động gặp phải các rủi ro khi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ nhưng tối đa là 3 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được cấp phép theo quy định./.