Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 7

PV.

Trong tháng 7/2016, thông qua các cuộc đấu thầu đã huy động được hơn 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó, riêng Kho bạc Nhà nước đã huy động được 19.152 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, thông qua 24 phiên đấu thầu, trong tháng 7/2016 huy động được 22.652 tỷ đồng trái phiếu, giảm 54,9% so với tháng 6/2016.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 19.152 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.600 tỷ đồng.

Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 7 - Ảnh 1

Nguồn: hnx.vn

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,69-5,70%/năm, 5 năm trong khoảng 6,10-6,50%/năm, 7 năm là 6,62%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 30 năm là 8,00%/năm. Như vậy, so với tháng 6/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,44%/năm; 5 năm tăng khoảng 0,03%/năm; 15 năm, 30 năm giữ nguyên lãi suất.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 7/2016, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 791 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, nhưng lại giảm 0,29% về giá trị so với tháng 6/2016.

Nguồn: hnx.vn

Nguồn: hnx.vn

Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 574 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, giảm 3,39% về giá trị so với tháng 6/2016.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, như vậy khối ngoại đã mua ròng 3,3 nghìn tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Thống kê cũng cho thấy, giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 92 tỷ đồng, trong khi không có giao dịch mua repos.