TABMIS vận hành thành công trên 1.500 điểm

PV.

Theo Kho bạc Nhà nước, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã được hệ thống Kho bạc vận hành thành công tại 1.500 điểm trên toàn quốc.

Hệ thống TABMIS có nhiều ưu điểm vượt trội trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước. Nguồn: Internet
Hệ thống TABMIS có nhiều ưu điểm vượt trội trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước. Nguồn: Internet

Hệ thống TABMIS đã được triển khai áp dụng cho cơ quan Tài chính và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tại 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc và 37 bộ ngành, 3 sở ban ngành của Hà Nội với khoảng 15.000 người sử dụng kết nối, vận hành phục vụ công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước quốc gia theo thông lệ chung của thế giới.

Sau thời gian triển khai, vận hành hệ thống TABMIS, KBNN cho biết, hệ thống này có nhiều ưu điểm vượt trội. Cụ thể như: TABMIS ghi nhận và báo cáo tài chính chính xác và kịp thời; tăng cường khả năng ra quyết định quản lý tài chính; Tăng cường quản lý ngân sách và kho bạc; Tăng cường khả năng giải trình và kiểm soát công quỹ.

Hệ thống TABMIS còn có khả năng cung cấp quyền truy cập, khai thác số liệu dự toán, số liệu thực chi... của các đơn vị dự toán cấp 1, cũng như các cơ quan quản lý, kế hoạch, góp phần thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị dự toán, các đơn vị sử dụng ngân sách.

KBNN cho biết, hệ thống TABMIS góp phần không nhỏ trong công cuộc cải cách quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính theo hướng hiện đại và hướng tới các quy định theo thông lệ quốc tế.

Việc triển khai thành công hệ thống TABMIS giúp đẩy mạnh cải cách cơ chế quản lý ngân sách nhà nước trong việc đã rút ngắn thời gian chỉnh lý ngân sách xuống chỉ còn 1 tháng cho tất cả các cấp ngân sách, hoàn thiện quy trình quản lý phân bổ ngân sách và lệnh chi tiền; xây dựng hệ thống kế toán đồ và chế độ kế toán ngân sách nhà nước theo thông lệ quốc tế./.