Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2022

PV.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2022. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.155 đồng. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thông báo số 1435/TB-KBNN ngày 31/03/2022 của KBNN nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 4/2022 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.155 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 2/2022, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.539 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.600 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 16.898 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 197 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.654 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.961 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.