Lượng tiền mặt giao dịch qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nông giảm, chỉ còn khoảng 4%

Hoàng Loan

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông, hầu hết các giao dịch thu, chi bằng tiền mặt được đơn vị ủy nhiệm cho các ngân hàng thương mại, do vậy, lượng tiền mặt giao dịch qua KBNN Đắk Nông hiện nay đã giảm, chỉ còn khoảng 4%.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 855 đơn vị sử dụng ngân sách, thuộc diện bắt buộc đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 855 đơn vị sử dụng ngân sách, thuộc diện bắt buộc đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc.

Ông Nguyễn Công Điều, Giám đốc KBNN Đắk Nông cho biết, việc thực hiện thanh toán song phương điện tử và thanh toán liên ngân hàng đã và đang được KBNN Đắk Nông áp dụng thông suốt, an toàn và đạt hiệu quả cao.

Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các đơn vị KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các giao dịch với KBNN, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hầu hết các giao dịch thu, chi bằng tiền mặt được KBNN Đắk Nông ủy nhiệm cho các ngân hàng thương mại có ký kết phối hợp, cho nên, lượng tiền mặt giao dịch qua KBNN Đắk Nông đã giảm, chỉ còn khoảng 4%. Kết quả này góp phần tạo nền tảng vững chắc để KBNN Đắk Nông tiến tới kho bạc số vào năm 2030.

Theo ông Nguyễn Công Điều, thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thiện kho bạc điện tử, KBNN Đắk Nông sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của mô hình kho bạc số.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 855 đơn vị sử dụng ngân sách, thuộc diện bắt buộc đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc và có 7.630 chứng từ được giao dịch thông qua dịch vụ công trực tuyến, đạt trên 101% tổng số chứng từ giao dịch qua KBNN Đắk Nông.

Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các đơn vị KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các giao dịch với KBNN, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho các đơn vị sử dụng ngân sách.