Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng được đánh giá cao trong cải cách hành chính

PV.

Nhờ việc nỗ lực thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin để gia tăng các tiện ích, rút gọn các thủ tục hành chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã đạt thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính.

Thời gian qua, KBNN Đà Nẵng luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC), công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) thông qua nhiều kênh, đổi mới bằng nhiều hình thức; không ngừng gia tăng tiện ích trên dịch vụ công trực tuyến, triển khai thanh toán tự động dịch vụ điện, nước, viễn thông thông qua ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh liên thông các ứng dụng; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; tăng cường giám sát giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc…

KBNN Đà Nẵng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năng động của Thành phố; góp phần điều hành quỹ ngân sách nhà nước một cách an toàn và hiệu quả.

Với những nỗ lực đó, KBNN Đà Nẵng đã được UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời, qua kết quả khảo sát thông qua phần mềm đánh giá trực tuyến của UBND Thành phố, KBNN Đà Nẵng nhận được 1.125 lượt đánh giá, với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 99,9%. Tại đợt khảo sát trực tuyến tại ứng dụng dịch vụ công của KBNN, KBNN Đà Nẵng nhận được 1.561 lượt đơn vị tham gia khảo sát đánh giá (2 đợt), tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 96%, xếp thứ 15/64 tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống KBNN.

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định khen thưởng KBNN Đà Nẵng với thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và xếp hạng nhì trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, KBNN Đà Nẵng đạt 95,67/100 điểm, trong đó, các nội dung đạt số điểm dẫn đầu là: Công tác chỉ đạo điều hành đạt 23 điểm; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 13,99 điểm; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 18 điểm; hiệu quả tác động của cải cách hành chính đạt 9,57 điểm.

KBNN Đà Nẵng cũng là 1 trong 11 đơn vị xếp loại xuất sắc trên tổng số 33 đơn vị thuộc 3 khối (cơ quan trung ương; sở ban ngành; UBND các quận huyện) được đánh giá xếp hạng đợt này.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác CCHC, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.