Kho bạc Nhà nước: Sự hài lòng của khách hàng là thước đo phục vụ

Thùy Linh

Nỗ lực cải cách, hiện đại hóa các khâu nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho khách hàng giao dịch. Nhờ vậy, KBNN đã nhận được sự đánh giá cao của khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách.

KBNN hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.
KBNN hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.
Nâng cao trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ

Kiên trì với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, thời gian qua KBNN luôn thực hiện cải cách hành chính xuất phát từ lợi ích của người dân, tổ chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm trung tâm và coi đây là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị KBNN các cấp.

Đến nay, KBNN đã cung cấp 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối an ninh - quốc phòng) tham gia dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết các khoản thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN được thực hiện trực tuyến, thanh toán qua ngân hàng; một số chức năng tra cứu đã tích hợp qua ứng dụng mobile.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng cải cách, đơn giản hóa quy trình thủ tục; nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và Trung tâm hành chính công để triển khai diện rộng trên toàn quốc. Đồng thời, KBNN cũng hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.

Tại KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian qua đơn vị này đã tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Lãnh đạo KBNN tỉnh luôn quán triệt nâng cao trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ gắn với chất lượng và thái độ giao tiếp khách hàng theo đúng quy định về “văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”.

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thường xuyên tổ chức họp để chấn chỉnh công chức trong việc kiểm soát hồ sơ, chứng từ; rà soát, đánh giá các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phân loại theo từng nhóm tiêu chí cụ thể; đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử của công chức nghiệp vụ KBNN và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, đơn vị cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hay như tại KBNN Hà Tĩnh, nhờ việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 mà điểm nhấn là dịch vụ công trực tuyến đã giúp các hoạt động cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt nghiệp vụ. Vì thế, sự hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của đơn vị cũng nâng cao với tỷ lệ xấp xỉ gần 80% trong 2 năm liên tiếp (2021 - 2022).

94,5% đơn vị, tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng

Có thể thấy, thời gian qua, KBNN đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá tác động của chính sách đối với lợi ích của người dân, tổ chức và việc tham gia của người dân đối với quá trình xây dựng các văn bản. Theo KBNN, đây chính là cơ sở pháp lý cao, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN.

Với việc triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho khách hàng, trong 2 năm liên tiếp (2021 - 2022), KBNN đứng ở vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đạt tỷ lệ 94,5% đơn vị, tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng trong đợt khảo sát của hệ thống KBNN năm 2022.

Hệ thống KBNN thời gian tới, tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; xác định nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; Quản lý quỹ ngân sách chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong nhiệm vụ tài chính ngân sách; Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Đặc biệt, lãnh đạo KBNN đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ phải tôn trọng, tận tụy, tạo mọi điều kiện giải quyết vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, không hách dịch, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng, hiểu quả trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng nghiệp vụ và KBNN cấp huyện, góp phần nâng tầm vị thế của KBNN các cấp và mức độ hài lòng của khách hàng trong thời gian tới.

Mới đây, để có cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, KBNN đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN đợt I năm 2023. Theo KBNN, việc khảo sát không có sự tham gia của KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện; ý kiến đánh giá của các đơn vị được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị. KBNN mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia đánh giá của các đơn vị, tổ chức và cá nhân để giúp KBNN nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2023