9 tháng, thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước

PV (T/h)

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, diễn biến thu qua các tháng có xu hướng giảm kể từ tháng 7/2021 đến nay. Do vậy, 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn tỉnh được hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thu NSNN toàn tỉnh Khánh Hòa được hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Thu NSNN toàn tỉnh Khánh Hòa được hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, thu NSNN toàn Tỉnh được hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 1.240 tỷ đồng, giảm 28,96%, nguyên nhân chủ yếu do số lượng xăng dầu nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu giảm; thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 8.559 tỷ đồng, tăng 2,81%.

Trong tổng thu nội địa có 9 khoản thu tăng. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương hơn 2.108 tỷ đồng, tăng 4,23%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế gần 216,9 tỷ đồng, tăng 49,89%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 761,8 tỷ đồng, tăng 28,29%; thu tiền sử dụng đất hơn 703,7 tỷ đồng, tăng 15,97%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước gần 115,6 tỷ đồng, tăng 29,55%; thu thuế thu nhập cá nhân gần 809,1 tỷ đồng, tăng 0,03%; thu xổ số kiến thiết gần 202,5 tỷ đồng, tăng 12,36%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 27,7 tỷ đồng, tăng 25,85%...

Tuy nhiên, cũng có 9 khoản thu giảm. Trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh gần 1.894 tỷ đồng, giảm 3,67%; thu thuế bảo vệ môi trường 741,29 tỷ đồng, giảm 3,86%; thu khác ngân sách gần 222,1 tỷ đồng, giảm 12,45%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương hơn 335,2 tỷ đồng, giảm 10,01%; thu phí và lệ phí 156,4 tỷ đồng, giảm 27,1%; thu lệ phí trước bạ hơn 244,6 tỷ đồng, giảm 3,59%. Ngoài ra, thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều giảm.

Tổng chi cân đối NSNN địa phương 9 tháng ước thực hiện 7.945 tỷ đồng, bằng 72,47% dự toán, giảm 6,81% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở ước thực hiện thu NSNN năm 2021, Sở Tài chính Khánh Hòa đã tham mưu UBND Tỉnh huy động các nguồn tài chính hợp pháp của địa phương; cắt giảm chi đầu tư và một số nhiệm vụ chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán đầu năm để bù hụt thu.

Đồng thời, phát triển các nguồn thu khác từ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả đóng góp vào NSNN; Thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là nợ thuế thông thường; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế quá hạn, tránh phát sinh nợ đọng mới.

Đối với những trường hợp nợ thuế chây ì, kéo dài, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Các đơn vị cũng tiếp tục rà soát những khoản thu vãng lai, các khoản thu mới phát sinh để huy động vào NSNN nhằm bù đắp một phần hụt thu ngân sách.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là Nghị định số 52/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN.