Kho bạc Nhà nước và 3 điểm nhấn cần biết

Nhật Nam

(Tài chính) Tính đến hết tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã đạt được những kết quả ấn tượng trên cả 3 lĩnh vực là huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, kiểm soát chi và giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc trong 11 tháng 2014 ước đạt khoảng 229.574,2 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc trong 11 tháng 2014 ước đạt khoảng 229.574,2 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Cụ thể, điểm nhấn thứ nhất là hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Tính đến hết tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 228.802,3 tỷ đồng, bằng 98,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao đầu năm 2014 (232.000 tỷ đồng) và bằng 87,33% so với kế hoạch huy động vốn điều chỉnh (262.000 tỷ đồng). Riêng trong tháng 11/2014, tổng huy động nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước đạt 5.883 tỷ đồng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ theo dõi sát sao diễn biến tình hình thị trường để điều hành lãi suất trái phiếu phát hành phù hợp. Đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa công tác tổ chức phát hành đảm bảo 2 mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách, cho đầu tư phát triển và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ theo hướng thống nhất, đồng bộ...

Điểm nhấn thứ hai của hệ thống Kho bạc trong 11 tháng đầu năm 2014 là hoạt động kiểm soát chi. Theo đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 33.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 35,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 11/2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 588.168 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán.

Điểm nhấn thứ ba của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong 11 tháng năm 2014 là giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc khi kết quả của công tác này ước đạt khoảng 229.574,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản  tập trung giải ngân là 127.419 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 67.187,2 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 34.968 tỷ đồng, đạt 80,89% kế hoạch.

Ngoài ra, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 59,8 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán./.