Kho bạc Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc tại Kho bạc Liêng bang Nga

Hoàng Mai

Từ ngày 30/7 đến ngày 8/8/2019, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam do Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Kho bạc Liên bang Nga (KBLB). Tham gia đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị có liên quan tại KBNN và KBNN Tây Ninh.

Đoàn công tác KBNN Việt Nam làm việc tại KBLB Nga
Đoàn công tác KBNN Việt Nam làm việc tại KBLB Nga

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa KBNN Việt Nam và KBLB Nga trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đã được ký kết tại Moscow ngày 29/6/2017 giữa Tổng Giám đốc Kho bạc 2 nước Việt Nam và Liêng bang Nga. Năm 2019 tiếp tục đánh dấu quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 Kho bạc bằng chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác KBNN Việt Nam tại KBLB Nga và Kho bạc Thành phố Saint – Petersburg. Mục tiêu của chuyến công tác này đã góp phần củng cố và phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa 2 quốc gia nói chung, quan hệ hợp tác giữa hệ thống KBNN Việt Nam với KBLB Nga nói riêng.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao đoàn công tác KBNN Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc KBLB Nga ông Dubovik Anton Viktorovich đã nhiệt liệt chào mừng đoàn và vui mừng lại được gặp lại các đồng nghiệp KBNN Việt Nam đã từng tham dự Hội nghị toàn thể PEMNA tháng 5/2019 tại Quảng Ninh, Việt Nam mà ở đó KBNN Việt Nam đóng vai trò chủ đạo tại các phiên họp với vị trí Chủ tịch T-CoP. Phó Tổng Giám đốc KBLB Nga cũng chuyển lời hỏi thăm của ông Roman Artyukhin Tổng Giám đốc KBLB Nga đến Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam và đoàn công tác.

Với sự kết nối và hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp 2 Kho bạc trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, chuyến công tác lần này của đoàn công tác KBNN nhằm mục tiêu trao đổi, thảo luận và nắm bắt thông tin của KBNN Việt Nam và Liên bang Nga về Hệ thống thông tin (ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong điện tử hóa nghiệp vụ Kho bạc); kinh nghiệm chuyên sâu về công tác kế toán và tổng hợp báo cáo ngân sách, quyết toán ngân sách và lập báo cáo tài chính Chính phủ.

Hai bên cũng đã trình bày và trao đổi chi tiết về thông tin chung về cấu trúc, hoạt động và chính sách nhân sự của 2 Kho bạc, trung tâm xử lý dữ liệu và một số ứng dụng CNTT hiện đại (cân bằng nguồn lực) của KBLB Nga, thực trạng ứng dụng CNTT, kế hoạch số hóa và mô hình tương lai dự kiến của KBNN Việt Nam, các nội dung về báo cáo kế toán của KBLB Nga, công tác kế toán nhà nước và hoạt động chuyên môn của KBNN Việt Nam theo TABMIS.

Theo chương trình nghị được 2 bên thống nhất, KBNN Việt Nam đã có bài trình bày về Kết quả thực hiện chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2010-2020, định hướng chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; Báo cáo tài chính nhà nước, công tác tổng hợp và lập báo cáo quyết toán NSNN của Việt Nam.