Khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 2,98%

PV. (t/h)

Trong tháng 6, khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 2,98%, điều này cho thấy, thị trường chứng khoán phái sinh có xu hướng sôi động trở lại.

Theo nhận định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 6/2024 có xu hướng sôi động trở lại. Điều này được minh chứng qua khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 231.460 hợp đồng/phiên, tăng 2,98% và giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 30.205 tỷ đồng/phiên, tăng 5,05% so với tháng trước.

 

Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đạt 1.683.001 tài khoản, tăng 1,73% so với cuối tháng 5/2024.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 19/6/2024 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 300.033 hợp đồng. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 11% so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,61% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng từ 1,51% lên 2,07% toàn thị trường.

Số liệu của HNX cũng cho thấy, khối lượng hợp đồng mở (OI) tiếp tục tăng 11,82% so với tháng trước, đạt 64.041 hợp đồng tại ngày giao dịch cuối tháng. Trong đó, ngày 12/6/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 66.095 hợp đồng.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5.2024

Tháng 6.2024

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

224.762

231.460

2,98%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

28.752

30.205

5,05%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

57.271

64.041

11,82%

4

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

%

2,92

2,61

-11%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,51

2,07

37%

 

Thống kê quý II/2024 cho thấy khối lượng và giá trị giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng mạnh so với quý I/2024, với tổng khối lượng giao dịch đạt 14.692.603 hợp đồng và tổng giá trị đạt 1.873 nghìn tỷ đồng, tăng 24,08%  về khối lượng giao dịch và tăng 29,47% về giá trị giao dịch.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 26.533.428 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 3.320 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 221.112 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt 27.674 tỷ đồng/phiên, giảm 7% về khối lượng giao dịch và tăng 9,64% về giá trị giao dịch so với 6 tháng đầu năm 2023.

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tiếp tục không có giao dịch kể từ tháng 3/2024. Khối lượng mở OI cuối tháng 6 là 0 hợp đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đạt 1.683.001 tài khoản, tăng 1,73% so với cuối tháng 5/2024.