Không báo cáo biến động tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, nhiều cá nhân bị xử phạt

Theo Hoài Anh/haiquanonline.com.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cá nhân do không báo cáo biến động tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

Nhiều cá nhân bị xử phạt do không báo cáo biến động tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn. Ảnh: Internet
Nhiều cá nhân bị xử phạt do không báo cáo biến động tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn. Ảnh: Internet

Theo đó, ông Trịnh Kiên (Từ Liêm, Hà Nội), bị phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ông Trịnh Kiên, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã chứng khoán: LHC) đã bán 147.000 cổ phiếu LHC vào ngày 29/1/2021 dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 4% nhưng không công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Ông Đỗ Hoàng Phương cũng bị UBCKNN phạt tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 24/9/2020, ông Đỗ Hoàng Phương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (mã chứng khoán: VTX) đã bán 1.641.952 cổ phiếu VTX, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ giảm xuống từ 7,83% (1.641.952 cổ phiếu) còn 0 % (0 cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Tuy nhiên, đến ngày 12/10/2020, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được công bố thông tin của ông Đỗ Hoàng Phương về việc không còn là cổ đông lớn

Một cá nhân khác là ông Nguyễn Đăng Quang (địa chỉ: 166 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bi phạt tiền: 35 triệu do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: VIG) đối với giao dịch ngày 31/3/2021 (mua 465.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,66% lên 5,02%) và ngày 6/4/2021 (mua 1.586.600 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,19% lên 8,84%).

Cá nhân này công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 5/4/2021 (mua 200.000 cổ phiếu VIG, bán 954.100 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,4% xuống 4,19%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.036.300 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,73% xuống 3,7%)

Đồng thời, ông Nguyễn Đăng Quang cũng bị phạt 17,5 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Quang công bố thông tin không đúng thời hạn khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch ngày 8/4/2021 (mua 163.800 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,84% lên 9,32%), ngày 13/4/2021 (mua 118.300 cổ phiếu VIG, bán 474.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,9% xuống 6,86%), ngày 14/4/2021 (bán 450.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,86% xuống 5,54%), ngày 19/4/2021 (mua 265.700 cổ phiểu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,95% lên 6,73%)).