Không có cơ sở đổi tên các trung tâm đào tạo lái xe


Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), việc yêu cầu các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo ô tô thành lập trước năm 2016 phải đổi tên là không có cơ sở pháp lý; dẫn đến thủ tục phiền hà, phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở.

Theo Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, việc yêu cầu tất cả trung tâm dạy nghề  phải đổi tên gọi một cách thuần tuý sẽ dẫn đến thủ tục phiền hà, phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở.
Theo Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, việc yêu cầu tất cả trung tâm dạy nghề phải đổi tên gọi một cách thuần tuý sẽ dẫn đến thủ tục phiền hà, phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở.

Ngày 23/2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, đơn vị đã có kết luận kiểm tra Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31/12/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Viện dẫn các văn bản liên quan, trong đó có Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng, không có quy định về việc các cơ sở dạy nghề thành lập theo Luật Dạy nghề năm 2006 phải đổi tên nhằm bảo đảm trong tên gọi có cụm từ "giáo dục nghề nghiệp".

Hơn nữa, cuối năm 2016, Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có hiệu lực, trong đó quy định về tên gọi "trung tâm giáo dục nghề nghiệp". Do vậy, yêu cầu các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo ô tô thành lập trước năm 2016 phải đổi tên là không có cơ sở pháp lý.

“Việc buộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải làm thủ tục, hồ sơ để đổi tên sẽ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia đào tạo”, văn bản của Cục nêu rõ.

Cũng theo Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, việc yêu cầu tất cả trung tâm dạy nghề đã được thành lập và hoạt động hợp pháp phải đổi tên gọi một cách thuần tuý sẽ dẫn đến thủ tục phiền hà, phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở.

Ngoài ra, theo kết luận của Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì công văn nêu trên của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là văn bản hành chính, nhưng có nội dung mang tính quy phạm pháp luật là trái pháp luật, vi phạm hành vi bị nghiêm cấm.

Trước đó, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã ký Kết luận kiểm tra về vấn đề nêu trên, gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị thông báo kết quả xử lý văn bản trái pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

Cuối năm 2021, khi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT gửi các địa phương, yêu cầu các cơ sở có tên gọi là "trung tâm dạy nghề" và "trung tâm đào tạo lái xe ô tô" đã được thành lập hợp pháp phải rà soát, thực hiện đổi tên. Trong đó, tên mới phải có cụm từ "giáo dục nghề nghiệp".

Tổng cục lý giải, việc thay đổi này dựa vào quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cho phù hợp với quy định về giáo dục nghề nghiệp.

Ngay sau đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp./.

Theo Vy Anh/dangcongsan.vn