Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu 32,8 tỷ USD

PV.

Tính chung cả năm 2018, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,5 tỷ USD không kể dầu thô.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2018, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong lĩnh vực xuất khẩu, khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 175,5 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, xuất khẩu không kể dầu thô đạt 173,2 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu.

Đối với hoạt động nhập khẩu, khu vực đầu tư nước ngoài đạt 142,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60,1% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,5 tỷ USD không kể dầu thô.