Khuyến khích phát động, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề

Nguyễn Trung

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khuyến khích các bộ, ngành, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 và xem xét, cho ý kiến về đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đồng bộ, bài bản

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương thống nhất đánh giá, trong 7 tháng năm nay, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại là điểm sáng, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Những thành tựu, kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước.

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, yêu cầu của cuộc sống, lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể để đưa phong trào đi vào cuộc sống...

Các phong trào thi đua đã kịp thời động viên cách làm hay, đổi mới sáng tạo; chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc, chống hình thức để công tác thi đua - khen thưởng thực chất, hiệu quả.

Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra...

Bên cạnh đó, Hội đồng, Thường trực Hội đồng đã tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, hiệu quả.

Điển hình như các phong trào: "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân.

Hay như phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, ủng hộ, triển khai, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Đáng chú ý, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình như phong trào "Thi đua quyết thắng", "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; "Vì an ninh Tổ quốc", "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an; "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" của Bộ Tư pháp; "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" của Bộ Nội vụ…

Việc tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời.

Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự báo tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, cần sự chung sức, đồng lòng và vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần coi trọng, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua-khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"; từ đó, khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân, cả hệ thống chính trị để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Đất nước để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Cũng tại phiên họp, Hội đồng thống nhất xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân từ nay tới năm 2025, bố trí nguồn lực phù hợp trên cơ sở kết hợp các nguồn lực của Nhà nước, người dân và xã hội, lồng ghép với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, Hội đồng khuyến khích các bộ, ngành, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi...