Kiểm soát chi tiêu, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 7,4 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính đến ngày 31/5, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 293.523 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,4 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Quảng Nam. Ảnh Thùy Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Quảng Nam. Ảnh Thùy Linh.
Trong số 293.523 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng, đạt 32,5% dự toán chi thường xuyên năm 2017 (trong đó: trung ương là 137.955 tỷ đồng; địa phương là 155.568 tỷ đồng).  

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 5.950 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 7,4 tỷ đồng.

Được biết, để hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã chính thức triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến tại 5 KBNN tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM. 

Trong đó, 3 dịch vụ công trực tuyến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được triển khai, gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán; Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.

Việc sử dụng dịch vụ công điện tử sẽ chống được việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị (được xem như là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiếm đoạt tiền vốn của NSNN). 

Về phía các đơn vị KBNN, dịch vụ công điện tử góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi theo hướng hồ sơ, chứng từ của đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện kiểm soát chi qua KBNN sẽ được gửi trên dịch vụ công điện tử, từ đó giao diện vào hệ thống Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát. 

Qua ứng dụng này, lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra được tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua báo cáo thống kê trên dịch vụ công điện tử, từ đó, tăng tính trách nhiệm của công chức làm công tác kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đây chính là bước đi đầu tiên tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử.