Kiểm tra 08 bộ và 12 tỉnh, thành về triển khai Nghị quyết 19

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tiến hành kiểm tra việc triển thực hiện Nghị quyết 19 tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình và kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc trách nhiệm thực hiện của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp, bảo đảm giảm ít nhất 10%/năm về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

Thứ hai, việc thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp;

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

Thứ tư, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra gồm 8 bộ và 12 tỉnh, thành. Cụ thể:

08 bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Bộ Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

UBND 03 thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

UBND 09 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Kiên Giang, Cà Mau.

Kế hoạch nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.