Ngành Tài chính đi đầu trong công tác cải cách hành chính

PV.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình,Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác CCHC ngày 3/8, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình,Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính ngày 3/8.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình,Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính ngày 3/8.

Thuộc Top đầu về cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Bộ Tài chính được đánh giá là một trong những bộ thực hiện CCHC tốt nhất trong số các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, những CCHC của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế, hải quan thời gian qua đã có tác động mạnh tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hội nhập quốc tế và đời sống của nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, CCHC ở Bộ Tài chính đã liên tục có những bước tiến nổi trội. Theo đó, chỉ số Par Index của Bộ Tài chính liên tục tăng trưởng vượt bậc và trong 2 năm gần đây luôn đứng ở Top đầu.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, chuẩn hóa 70 quy trình, quy chế, cắt giảm 63 thủ tục và đơn giản hóa 50 thủ tục về thuế nội địa; ban hành mới 23 thủ tục, thay thế 128 thủ tục, bãi bỏ 84 thủ tục, đề xuất phương án đơn giản hóa 11 thủ tục trong lĩnh vực hải quan. Bộ Tài chính cũng đã triển khai hải quan điện tử tại 100% Cục và Chi cục hải quan địa phương.

Theo đó, trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực hải quan đã cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa giảm bình quân từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu. Đồng thời, thực hiện cắt giảm 420 giờ (từ 537 giờ xuống còn 117 giờ) thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đối với lĩnh vực Thuế, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác CCHC, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC về thuế và hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính cần hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan để khắc phục kịp thời những bất cập về cơ sở hạ tầng và phần mềm ứng dụng; thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Đồng thời, ngành Tài chính tiếp tục đề cao trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ; rà soát chính sách, pháp luật, đề xuất kiến nghị phương án xử lý; điều chỉnh các TTHC trùng lắp, không thực sự cần thiết hoặc có thể khai thác dữ liệu ở các nguồn thông tin khác.

Thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố kịp thời danh mục TTHC; công khai quy trình thủ tục, hồ sơ cụ thể đối với từng khâu nghiệp vụ; hoàn thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế… tạo thuận lợi cho người nộp thuế và giảm chi phí hành chính đối với cán bộ thuế.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Thuế. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới ngành thuế cần rà soát các nội dung, chính sách còn bất cập thuộc thẩm quyền ban hành để đề xuất kiến nghị phương án xử lý trên tinh thần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.