Kiểm tra 10 ngân hàng thương mại về thực hiện nghĩa vụ thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa có kế hoạch kiểm tra đối với 10 ngân hàng thương mại về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, niên hạn 2016 và các thời kỳ có liên quan.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra việc sử dụng hóa đơn GTGT tại một doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: NM.
Đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra việc sử dụng hóa đơn GTGT tại một doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: NM.

Trong đó Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra 4 ngân hàng, Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra 3 ngân hàng, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh kiểm tra 3 ngân hàng.

Theo kế hoạch này, cơ quan Thuế sẽ tiến hành kiểm tra về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế nhà thầu của các ngân hàng.

Nội dung kiểm tra thuế GTGT sẽ bao gồm thuế đầu ra và thuế đầu vào. Đối với thuế GTGT đầu ra, sẽ tiến hành kiểm tra đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên sẽ kiểm tra, rà soát hoạt động này xem có thuộc diện không chịu thuế GTGT theo quy định hay không.

Với đối tượng chịu thuế GTGT, sẽ kiểm tra tại ngân hàng có hoạt động mua, bán vàng, bạc. Theo đó, sẽ kiểm tra, rà soát các trường hợp bán hàng này của đơn vị…

Đối với thuế GTGT đầu vào, sẽ kiểm tra các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp này thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đơn vị phải tiến hành phân bổ.

Tiến hành rà soát hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào của các doanh nghiệp đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, hóa đơn trước thời điểm ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh mà không có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với thuế TNDN, tiến hành kiểm tra việc hạch toán doanh thu không phù hợp với chi phí kinh doanh của năm tài chính, kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí không đúng kỳ hạch toán. Các khoản dự thu, dự chi, bảo lãnh, trái phiếu, dự phòng…

Về thuế TNCN, kiểm tra việc tổng hợp thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các khoản thu nhập khác phải chịu thuế TNCN và các khoản giảm trừ của người lao động cho cả năm. Tiến hành đối chiếu, kiểm tra tính thống nhất giữa sổ chi tiết tài khoản thuế với kê khai, quyêt toán thuế.

Đối với thuế nhà thầu, nếu ngân hàng có phát sinh các khoản liên quan đến thuế nhà thầu, thì sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát đối với việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.