Kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Ngày 1/7/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 6037/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Hải quan đã phát hiện một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa là phế liệu không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều nguyen cơ làm ảnh hướng xấu đến môi sinh, môi trường.

Nhằm tăng cường quản lý nhập khẩu và ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng các văn bản pháp luật liên quan và tăng cường kiểm tra chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập khẩu không đúng quy định, không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường.

Những trường hợp nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường phải được xử lý nghiêm.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định. Do vậy, trong quá trình kiểm tra phế liệu NK phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêuchuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình thủ tục liên quan đến phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương kịp thời báo cáo để xử lý.