Kiên quyết loại khỏi ngành những cán bộ thuế vi phạm kỷ luật

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

“Những sai phạm sẽ được xử lý nghiêm minh, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật của ngành”...

Tổng cục trưởng Tổng cục ThuếBùi Văn Nam chỉ đạo công tác thu tại quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NM.
Tổng cục trưởng Tổng cục ThuếBùi Văn Nam chỉ đạo công tác thu tại quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NM.

Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tại một văn bản mới đây, đối với hơn 4 vạn cán bộ, công chức ngành Thuế.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cục, vụ thuộc Tổng cục Thuế phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trong cơ quan Thuế.

Người đứng đầu ngành Thuế cũng cho biết, để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với cán bộ ngành Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu người đứng đầu các vụ, cục thuộc Tổng cục Thuế, cục trưởng các cục thuế phải tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức thuế trong thi hành công vụ.

"Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đánh giá công chức trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật của ngành theo quy định”- ông Nam nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức thuế, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cũng như trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc “10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế”, “tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế”…

Luân phiên, luân chuyển cán bộ để hạn chế tiêu cực

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong làm việc của công chức, viên chức ngành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu người đứng đầu, cụ thể là các vụ trưởng, cục trưởng (hoặc tương đương) thuế phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, công tác quản lý cán bộ.

Đẩy mạnh việc điều động, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra; quan tâm và động viên kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, người lao động trong ngành; thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành.

Để tất cả các công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thuế thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời để người nộp thuế hiểu và nâng cao ý thức trách nhiệm, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo các đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp thường xuyên với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông.

Đặc biệt, để tiếp nhận, xử lý kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, từ cấp vụ, cục đến các chi cục trong việc trả lời vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

“Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế”- ông Nam chỉ đạo.