Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2016 (từ 1/9 - 15/9/2016) đạt gần 14,17 tỷ USD, giảm 16,2% (tương ứng giảm hơn 2,73 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2016.

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 giảm 16,2%. Nguồn: Internet
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 giảm 16,2%. Nguồn: Internet

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 237,78 tỷ USD, tăng 3,5% (tương ứng tăng hơn 8,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2016 thâm hụt 323 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/ 9/2016 còn mức thặng dư hơn 2,55 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,41 tỷ USD, giảm 14,9% tương ứng giảm gần 1,65 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2016. Tính đến hết ngày 15/9/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 153,45 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng gần 7,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 9/2016 đạt thặng dư 556 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2016 đạt gần 14,58 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2016 đạt hơn 6,92 tỷ USD, giảm 22% (tương ứng giảm hơn 1,95 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016. Tính đến hết ngày 15/9/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 120,16 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng gần 7,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 8/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 13,1%, tương ứng tăng 34 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 21,9% tương ứng tăng 33 triệu USD; dây điện và dây cáp điện tăng 15,8% tương ứng tăng 8 triệu USD...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 4,98 tỷ USD, giảm 19,7% (tương ứng giảm gần 1,23 USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 84,01 tỷ USD, tăng 9,4% tương ứng tăng gần 7,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2016 đạt hơn 7,24 tỷ USD, giảm 9,7% (tương ứng giảm 780 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016. Tính đến hết ngày 15/9/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 117,61 tỷ USD, tăng 0,7% (tương ứng tăng 865 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 8/2016, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: ngô tăng 91,9%, tương ứng tăng 71 triệu USD; sắt thép các loại tăng 20%, tương ứng tăng 60 triệu USD; kim loại thường khác tăng 4,3%, tương ứng tăng 10 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 22,3%, tương ứng tăng 10 triệu USD...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2016 đạt gần 4,43 tỷ USD, giảm 8,7% (tương ứng giảm 420 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 69,44 tỷ USD, tăng hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng 354 triệu USD chiếm 59% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.