Kinh tế tư nhân - Đóng góp tích cực cho tăng trưởng của tỉnh Trà Vinh

Theo Trường Nguyên/ Báo Trà Vinh

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Trà Vinh có 1.517 DN được thành lập, với mức vốn 18.147 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25.985 lao động. Theo đó, chỉ tiêu về phát triển DN so với Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, hiện đạt khoảng 67,1%. ​

Ông Trần Duy Linh (phải), Giám đốc Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè giới thiệu về máy đóng gói kẹo viên. Ảnh: Trường Nguyên
Ông Trần Duy Linh (phải), Giám đốc Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè giới thiệu về máy đóng gói kẹo viên. Ảnh: Trường Nguyên

06 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 16/12/2021 đến ngày 12/6/2022), tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 250 doanh nghiệp (DN). Trong đó, 165 công ty TNHH 01 thành viên, 45 công ty TNHH 02 thành viên trở lên, 20 DNTN, 20 công ty cổ phần; 151 đơn vị trực thuộc (119 địa điểm, 25 chi nhánh, 07 văn phòng đại diện); tổng vốn đăng ký 3.949 tỷ đồng, số lao động đăng ký 3.781 người. Đến nay, toàn tỉnh có 3.466 DN, vốn 55.483 tỷ đồng, 99.139 lao động (hiện có 2.938 DN đang hoạt động, vốn 50.255 tỷ đồng, 90.756 lao động); trong đó, có 44 DN FDI. Đồng thời, cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 497 DN và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.342 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, kết quả này so với cùng kỳ năm 2021, DN thành lập mới tăng 42 DN; hoạt động trở lại tăng 02 DN. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các DN lựa chọn, đạt trên 60,77% hồ sơ, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm 2021, vốn bình quân trên 15,79 tỷ đồng/DN.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, tỉnh đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” hiệu quả. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10, ngày 15/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 18-CTr/TU để triển khai thực hiện. Theo đó, Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, địa phương bám sát Chương trình số 18 để triển khai thực hiện.

Từ năm 2018 đến nay, nhờ tác động tích cực của Chính phủ, của tỉnh Trà Vinh trong ban hành cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, kích thích DN tư nhân phát triển nhanh và bền vững. Giai đoạn này, tỉnh Trà Vinh có 1.517 DN được thành lập, với mức vốn 18.147 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25.985 lao động. Theo đó, chỉ tiêu về phát triển DN so với Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, hiện đạt khoảng 67,1% (Nghị quyết phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 5.000 DN)

Song song với các thành phần kinh tế, giai đoạn 2017 - 2021 kinh tế tư nhân đã đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,81%/năm, quy mô kinh tế năm 2021 đạt 63.818 tỷ đồng, trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 61,05% GRDP, tăng bình quân 6,87%/năm; các DN đóng góp cho ngân sách đều tăng, giai đoạn 2017 - 2021 khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 9.198 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng thu ngân sách của tỉnh; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.149 triệu USD, với 03 nhóm ngành hàng xuất khẩu, chủ yếu là công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và nông thủy sản.

Kết quả trên đã khẳng định Trà Vinh thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 10. Theo đó, tỉnh đã tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ sản xuất và đào tạo phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển DN theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện hiệu quả, ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 63/QĐ-UBND ban hành Đề án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh được hình thành và đi vào hoạt động, tạo nơi làm việc cho các ý tưởng/dự án khởi nghiệp sinh hoạt, làm việc, tổ chức các sự kiện, nói chuyện chuyên đề, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh với các hệ sinh thái khởi nghiệp khác. Phong trào khởi nghiệp dần lan tỏa trong cộng đồng, nhận được hàng trăm ý tưởng tham gia cuộc thi về khởi nghiệp, các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp được triển khai… là nguồn động lực, điều kiện để phát triển DN tư nhân. 

Song song đó, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh mời gọi DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị ngành hàng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh thu hút 22 dự án đầu tư vào lĩnh vực này, tổng vốn đầu tư 1.026 tỷ đồng và 04 triệu USD. Nhiều DN, cơ sở sản xuất đã được hàng hóa nông sản vào các siêu thị: Co.opmart Trà Vinh, Go! Trà Vinh.

Đồng thời, tỉnh Trà Vinh cũng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, tuyển sinh, đào tạo nghề bằng nhiều hình thức cho trên 96.162 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,7%, lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đạt 35,84% năm 2021; tổ chức các phiên giao dịch việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi. Đồng thời, tích cực hỗ trợ cho các DN trên địa bàn đào tạo lao động nâng cao tay nghề, hỗ trợ hơn 30 đề án ứng dụng máy móc thiết bị cho DN, góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân tại vùng nông thôn.

Qua gần 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2021), nhưng tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương thành các chương trình hành động và đề ra nhiệm vụ, giải pháp gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm, đạt nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế tăng nhanh, chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu nội ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với tiềm năng; kinh tế tư nhân phát triển nhanh và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh; việc thu hút các DN, nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư góp phần giải quyết việc làm mới cho người dân tại địa phương và vùng lân cận, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế tư nhân.

Nhằm tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển DN tư nhân đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh đề ra 05 giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân; (2) Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; (3) Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ sản xuất và đạo tào phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động; (4) Năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế tư nhân; (5) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp.