VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Các khoản nợ xấu phải thẩm định giá khởi điểm khi đấu giá

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các khoản nợ xấu phải thẩm định giá khởi điểm khi đấu giá

Ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản về thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Từng bước hiện thực hoá mục tiêu giảm lãi suất

Xu hướng thanh toán bằng thẻ, tiền điện tử trên thế giới và ở Việt Nam

Khơi thông dòng vốn tín dụng vào khu vực nông nghiệp, nông thôn

Để quản lý tốt nợ xấu tại các ngân hàng thương mại

Nghị định này áp dụng đối với: Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp thẩm định giá; Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; Tổ chức tín dụng có nợ xấu bán cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm:

- Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.

- Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trong các trường hợp nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 5, Nghị định 61/2017/NĐ-CP.

Nghị định 61/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 27 Nghị định 53/2013/NĐ-CP.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM