VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành 275 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành 275 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 06/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh).

Những cái nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021

Siết tín dụng đầu tư chứng khoán, bất động sản, tăng cơ hội vốn cho doanh nghiệp

Chứng khoán sẽ còn “thăng hoa”

Phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Cao su Bến Thành với số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngoài ra, với hành vi vi phạm hành chính về quy định giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này, Công ty cổ phần Cao su Bến Thành cũng bị xử phạt thêm 150 triệu đồng. Căn cứ xử phạt dựa theo quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dựa trên Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, thì năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đều là cổ đông lớn của Công ty).

Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (trong năm 2019, 2020, 6 tháng đầu năm 2021) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (trong năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021) lại chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Như vậy, với các hành vi vi phạm trên, Công ty cổ phần Cao su Bến Thành đã bị xử phạt với số tiền lên đến 275 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM