VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Một chủ tịch hội đồng quản trị bị phạt nặng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một chủ tịch hội đồng quản trị bị phạt nặng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 

Ngày 13/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt đối với ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán: Chờ tin từ cuộc họp của Fed

Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán

Tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển cân bằng, minh bạch và ổn định

Bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Lê Đình Vinh với số tiền 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ông Lê Đình Vinh cũng bị phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM