VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Một ngày xử phạt 85 triệu đồng vi phạm chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một ngày xử phạt 85 triệu đồng vi phạm chứng khoán

Trong ngày 06/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc 3 quyết định xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Thêm một cá nhân bị xử phạt nặng do thao túng giá cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Năm 2018, đạt kỷ lục về xử phạt thao túng giá chứng khoán

Cụ thể, ngày 06/03/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 165/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Kiều Thị Nhung số tiền 45 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 24/04/2018, bà Kiều Thị Nhung là người liên quan với ông Kiều Văn Cường - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán: SCL) đã mua 1.168.760 cổ phiếu SCL nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cũng trong ngày 06/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Nguyễn Thị Hoa số tiền 27 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa, người liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã bán 186.660 cổ phiếu LPB vào ngày 05/12/2017, nhưng đến ngày 13/12/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Hoa.

Tiếp đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Trần Thị Yến số tiền 12 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Bà Trần Thị Yến là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã chứng khoán: MCF) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu MCF từ ngày 13/02/2018 đến ngày 05/03/2018 (khớp lệnh 1.000 cổ phiếu), nhưng đến ngày 09/03/2018 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của Bà Trần Thị Yến.

Như vậy, riêng trong ngày 06/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cá nhân với tổng số tiền lên tới 85 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM