VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã vượt qua mục tiêu của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã vượt qua mục tiêu của Chính phủ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến thời điểm ngày 24/6/2019, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 10,22% GDP năm 2018. Như vậy, đến nay, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến nay đã vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng bộ giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển nhanh và bền vững

Điểm tên loạt doanh nghiệp địa ốc huy động vốn qua trái phiếu lãi suất “khủng”

Huy động gần 7.000 tỷ đồng qua trái phiếu Chính phủ

Nhận diện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Theo thống kê của HNX, trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 89.483 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến thời điểm ngày 24/6/2019, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 10,22% GDP năm 2018, tăng 19,2% so với cuối năm 2018 (8,6% GDP).

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến nay đã vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 (theo đó dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 7% GDP vào năm 2020).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận định, thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế, mặc dù đã có sự phát triển nhưng quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhỏ, theo đó các doanh nghiệp chủ yếu vay vốn tín dụng ngân hàng thay vì phát hành trái phiếu để huy động vốn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM