VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tháng 3/2018, huy động hơn 11 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

Tháng 3/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.028 tỷ đồng trái phiếu, tăng 10% so với tháng 2/2018.

Lãi suất có cơ hội ổn định

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016

Quy định mới về chi phí đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ

Chi phí phát hành, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ thực hiện thế nào?

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 02/2018

Thống kê của HNX cho thấy, tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 3/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 62,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 3 gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,93-2,97%/năm, 7 năm là 3,4%/năm, 15 năm là 4,40%/năm, 20 năm là 5,10%/năm, 30 năm trong khoảng 5,39-5,42%/năm.

So với tháng 2/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên kỳ hạn 5 năm (giảm 0,08%/năm), 15 năm (giảm 0,12%/năm), giữ nguyên tại kỳ hạn 7 năm.

Nguồn: HNX
Nguồn: HNX 

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 3/2018, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng, tăng 65% về giá trị so với tháng 2/2018.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,42 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 148,8 nghìn tỷ đồng, tăng 77,5% về giá trị so với tháng 2/2018.

Cũng theo thống kê của HNX, giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, giá trị giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt 0 đồng, giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 346 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM