VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods bị xử phạt

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods bị xử phạt

Một thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần GTNfoods (mã chứng khoán GTN) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch cổ phiếu.

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức

Người hành nghề chứng khoán có trách nhiệm gì?

Thị trường chứng khoán: Thời kỳ mua gì cũng thắng đã trở lại?

Cụ thể, bà Chew Mei Ying (Kuala Lumpur, Malaysia) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GTN từ ngày 25/3/2019 đến ngày 23/4/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên.

Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Chew Mei Ying.

Ngày 12/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chew Mei Ying.

Theo đó, xử phạt bà Chew Mei Ying 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Bà Chew Mei Ying là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM