VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thêm 2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến công bố thông tin

Thêm 2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến công bố thông tin

Thêm hai cá nhân vừa bị xử phạt hành chính vì có hành vi không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Sản xuất, kinh doanh đình trệ vì Covid, nhà đầu tư Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan… cùng mong kiếm lợi từ chứng khoán

Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

4 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong cùng một ngày

Chứng khoán: Đã đến lúc ưu tiên quản trị rủi ro hơn là lao theo "con sóng"?

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán ra sao?

Cụ thể, ngày 07/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 381/QĐ-XPVPHC và Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hậu (Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và ông Đào Minh Tuấn (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hậu - người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ngày 25/01/2021, bán 205.000 cổ phiếu NHA, tương ứng 2.050.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu NHA nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, một cá nhân khác là ông Đào Minh Tuấn cũng bị xử phạt 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Được biết, ngày 15/12/2020, ông Đào Minh Tuấn mua 829.946 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã chứng khoán: SVC) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.

Tuy nhiên, đến ngày 26/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Đào Minh Tuấn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM