VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9: Số lượng tài khoản mới tăng, khối lượng giao dịch giảm

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9: Số lượng tài khoản mới tăng, khối lượng giao dịch giảm

Số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong tháng 9/2020, khối lượng giao dịch đạt 135.483 hợp đồng/phiên, giảm 27,22% so với tháng trước. Khá ngạc nhiên, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh của nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng lên.

Tháng 8, khối lượng giao dịch giảm, tài khoản giao dịch phái sinh tăng

Làm gì để thị trường phái sinh hấp dẫn hơn?

[Infographics] Tăng trưởng ấn tượng của thị trường chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh: Vượt trên cả kỳ vọng

Số liệu công bố mới nhất của HNX cho thấy, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 9/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so với tháng trước.

Thậm chí, ngay cả phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9/9/2020 thì cũng giảm 15,4% so với mức cao nhất trong tháng 8/2020.   

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9.2020

Tháng 8.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

135.483

 

186.143

-27,22%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

34.499

33.075

4,31%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 9, tại ngày 10/9/2020, đạt 34.659 hợp đồng.   

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 9/2020 không có hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/9/2020 là 0 hợp đồng.

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Xét về tỷ trọng giao dịch, số liệu của HNX cho thấy, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trướclên 84,13% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là bất chấp khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh giảm, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên từ mức 92314 tài khoản trong tháng 1/2020 tăng lên 145.797 tài khoản cuối tháng 9/2020.

Như vậy, tại thời điểm cuối tháng 9/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so với tháng trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM