VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

Hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn thì bị xử phạt nặng theo quy định Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

4 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong cùng một ngày

Chứng khoán: Đã đến lúc ưu tiên quản trị rủi ro hơn là lao theo "con sóng"?

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán ra sao?

Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp ngành Thép niêm yết trên thị trường chứng khoán

Cụ thể, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ đã dành riêng một mục để quy định về hành vi vi phạm về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán, trong đó có hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn.

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2021, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn đến 01 tháng; Từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 01 tháng đến 03 tháng.

Mức phạt sẽ nâng lên thành từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu hành vi vi phạm này từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Riêng hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ 6 tháng trở lên thì hình phạt nặng hơn. Cụ thể, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 06 tháng đến 09 tháng. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.

Đặc biệt, mức phạt sẽ lên đến từ 300 triệu đồng đến 400 triệu nếu vi phạm đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng hoặc không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM