Kịp thời “lấp đầy” khoảng trống pháp lý trong việc dùng tài sản công thanh toán dự án BT

PV.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực (1/1/2018).

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh tại buổi họp báo. Nguồn: MOF
Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh tại buổi họp báo. Nguồn: MOF

Tại họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản (đất) công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT chiều ngày 5/10/2018, ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, nhân dân; gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ ban hành Nghị định. Đồng thời dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì các cuộc họp về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

“Đây là một nghị định khó, liên quan đến nhiều chính sách pháp luật khác nhau về đầu tư, đất đai, quản lý tài sản công, đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo sát giá thị trường, tránh thất thoát, lãng phí, nên Chính phủ rất thận trọng hoàn thiện nghị định trước khi ban hành.” - Ông Thịnh cho biết.

Trong thời gian Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây Dựng - Chuyển giao đang được hoàn thiện, chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết Hợp đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc "khoảng trống pháp luật bây giờ mới thấy hay từ trước đó”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, ngay tại thời điểm 1/1/2018, Bộ Tài chính đã nhận thấy nếu chưa ban hành nghị định sẽ xuất hiện khoảng trống pháp luật.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về xử lý chuyển tiếp một số nội dung, trong đó có có việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo và Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn, lưu ý các bộ ngành địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018, khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật, thanh toán cho các dự án BT đang triển khai theo đúng quy định của pháp luật về thanh toán dự án BT từng thời kỳ.

Ông Thịnh cho biết, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.
Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018, không áp dụng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao; Việc quy định thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.

Cho biết thêm về đề xuất của Bộ Tài chính với Chính phủ để xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, hình thức là nghị quyết của Chính phủ để phù hợp với thẩm quyền quy định chi tiết việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Việc thanh toán phải bảo đảm nguyên tắc ngang giá; Gá trị tài sản công sử dụng để thanh toán được xác định theo giá thị trường. Trong đó, giá đất cụ thể để thanh toán được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, do UBND cấp tỉnh quyết định.